Služby

Dosažení optimální výkonnosti skladového provozu je podmíněno souladem mezi jeho postavením v dodavatelském řetězci, prostorovým a technologickým řešením, způsobem jeho organizace a řízení a vlastnostmi provozovaného informačního systému. Nalezením správné varianty řešení již ve fázi projektové přípravy lze předejít pozdějším provozním problémům a ekonomickým ztrátám.

Logistický audit představuje souhrn analytických a projekčních prací zaměřených na oblast logistického systému výrobního podniku nebo obchodní společnosti. Jeho účelem je komplexní, objektivní a nezávislé posouzení logistického systému a jeho kritických míst ve vztahu k požadovaným hodnotám klíčových výkonových parametrů (KPI) a návrh možných variant řešení v jednotlivých oblastech.

Kvalita zapojení informačních a komunikačních technologií a moderní infrastruktury se do značné míry podílí na efektivitě celé firmy a její schopnosti obstát v konkurenčním prostředí. Fungování moderní společnosti je dnes bez těchto prostředků již zcela nemyslitelné. Infrastrukturu stavíme na nejmodernějších prvcích s důrazem na spolehlivost a bezpečnost.

Digitalizace umožňuje zvýšit efektivitu mnoha činností a zároveň bezpečnost a kontrolu nad dokumenty. Archivy s papírovými dokumenty se vyznačují svou neefektivitou a zatěžují stále stejnými opakujícími se úkony při vyhledávání a manipulaci s papírem. Řešení od společnosti ICZ pouze nepřevádí papírové dokumenty do digitální podoby, ale dokáže samotnému vzniku papírového dokumentu předejít.

Našim klientům také rádi pomůžeme se získáním dotací z Evropské unie na pořízení vlastního WMS – systému pro řízení skladového provozu, či jiné aplikace v oblasti intralogistiky. V případě zájmu o pomoc s vyřízením dotací se nám ozvěte pomocí kontaktního formuláře.