Produkty

ICZ OSIRIS Řízený sklad

Modulární systém pro efektivní plánování, řízení, sledování a vyhodnocování činnosti různých typů skladových provozů. Jeho nasazením lze výrazně zvýšit výkonnost skladových pracovníků při současné redukci jejich chybovosti, zrychlit obrátku zásob, zlepšit prostorové využití skladů, omezit ztráty způsobené chybnými nebo zpožděnými dodávkami a poskytnout aktuální a věrohodná data o stavu a pohybu zásob.

ICZ KRONOS je samostatně stojící řešení, které je možné napojit na systém OSIRIS a rozšířit tak principy řízeného skladování až na úroveň nakládkových ramp. Díky jednoduchému ovládání a robustní architektuře mohou kromě dispečerů expedice do řešení přistupovat i jednotliví dopravci a během chvíle zarezervovat volný časový úsek a konkrétní pozici pro vyložení nebo naložení materiálu.

ICZ APOLON

Řešení ICZ APOLON nabízí moderní způsob provádění inventur na platformě Android. Prostřednictvím datového rozhraní na konkrétní systém evidence majetku dokáže podle nastavených pravidel provádět na terminálech nebo mobilních telefonech inventuru technologického i netechnologického majetku. Samozřejmostí je pak správa uživatelů, ve které je možné napojit se na ActiveDirectory.

ICZ PROMIS Výrobní informační systém

Informační systém určený ke sběru provozních dat ve výrobních podnicích prostřednictvím pevných a přenosných průmyslových terminálů vybavených zařízením pro snímání čárového kódu (1D, 2D) nebo RFID tagů. Umožňuje operativně získávat informace o aktuálním stavu výrobní soustavy, a to jak z hlediska odvádění výrobních operací, tak průběhu materiálového toku.