Řízení nakládek - ICZ KRONOS

Intralogistika nekončí vyskladněnou nebo vychystanou paletou, ale až v okamžiku, kdy kamion fyzicky opustí areál. ICZ KRONOS umožňuje efektivně plánovat přijíždějící a odjíždějící vozidla tak, aby bylo zajištěno optimální využití všech nakládacích ramp a nedocházelo například k tomu, že se na jedné bráně ve stejném čase setkají dvě vozidla s protichůdným tokem zboží.

Systém postavený na platformě webové aplikace umožňuje dodavatelům, odběratelům či přímo dopravcům z prostředí prohlížeče plánovat nakládky a vykládky na konkrétní hodinu a konkrétní bránu. Díky vazbě s vrátnicí či automatizovanými systémy pro čtení registračních značek jsou jednotlivé příjezdy a odjezdy zaznamenány a uživatelé systému vědí, jaká vozidla se pohybují po areálu a v jaké fázi nakládky či vykládky právě jsou.

Přesné plánování pomocí systému ICZ KRONOS zajišťuje úsporu času a financí spojeních se samotným plánováním, reorganizací a řízení jednotlivých vozidel. Zároveň slouží jako podklad pro fakturaci nerealizovaných či chybně zarezervovaných časových úseků.

Výhody systému ICZ KRONOS:

  • Dlouhodobé, střednědobé s krátkodobé plánování nakládek a vykládek
  • Přehledné  a intuitivní uživatelské rozhraní dostupné z webu
  • Operativní přeplánování s vazbou na harmonogram dne
  • Možnost napojení na systém WMS nebo ERP
  • Redukce papírových dokladů
  • Zlepšení kvality expedice

Zaujal Vás systém ICZ KRONOS? Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 222 271 111, na emailu podnikovesystemy@i.cz, nebo využijte kontaktní formulář a společně upravíme systém přesně pro Vás.