Produkty

ICZ OSIRIS Řízený sklad

Modulární systém pro efektivní plánování, řízení, sledování a vyhodnocování činnosti různých typů skladových provozů. Jeho nasazením lze výrazně zvýšit výkonnost skladových pracovníků při současné redukci jejich chybovosti, zrychlit obrátku zásob, zlepšit prostorové využití skladů, omezit ztráty způsobené chybnými nebo zpožděnými dodávkami a poskytnout aktuální a věrohodná data o stavu a pohybu zásob.

ICZ ADC PROMIS Výrobní informační systém

Informační systém určený ke sběru provozních dat ve výrobních podnicích prostřednictvím pevných a přenosných průmyslových terminálů vybavených zařízením pro snímání čárového kódu (1D, 2D) nebo RFID tagů. Umožňuje operativně získávat informace o aktuálním stavu výrobní soustavy, a to jak z hlediska odvádění výrobních operací, tak průběhu materiálového toku.

topSPEECH-Lydia umožňuje realizovat skladové příkazy podobně jako je tomu u mobilních terminálů. Hlavní rozdíl je v tom, že všechny příkazy jsou přijímány a zadávány přirozeně hlasem. Výhodou jsou volné ruce i oči skladníka, který neztrácí čas a pozornost tisknutím tlačítek nebo čtením textu. Skladové procesy jsou tak mnohem efektivnější a s mnohem nižší chybovostí.