O firmě

ICZ a.s.

Skupina ICZ patří v rámci střední Evropy mezi významné dodavatele integrovaných informačních systémů. Disponuje ucelenou a vzájemně provázanou nabídkou řešení a služeb a svým záběrem pokrývá oblasti specifického aplikačního programového vybavení, systémové integrace, bezpečnosti, komunikace a infrastruktury. Své produkty a služby poskytuje odvětvím veřejné správy, zdravotnictví, logistiky a výroby, telekomunikací, energetiky, dopravy, obrany a financí.

Řešení, která poskytuje společnost ICZ pro oblast výroby a logistiky, zahrnují kromě zajištění základních provozních procesů také plánování, vyhodnocování a řízení provozu. Vlastní vyvíjené produkty přináší kvalitu, přizpůsobují se konkrétním procesům a lze je integrovat s ostatními systémy. Mimo aplikační řešení nabízí společnost také logistické poradenství zaměřené na navrhování dispozic či optimalizaci materiálových či informačních toků.

Vedle České a Slovenské republiky se zájem Skupiny ICZ soustředí také na další teritoria, v poslední době např. zejména na Ukrajinu, Ázerbájdžán či Kazachstán, na země Středního i Dálného východu, ale stejně tak např. i na vybrané oblasti v Africe.

Zakládající a současně i největší společnost Skupiny ICZ, firma ICZ a.s., sídlí v Praze, v kancelářském komplexu Kavčí Hory Office Park, její pobočky popř. další společnosti Skupiny ICZ se nalézají v České republice, na Slovensku i dalších zemích.