MES HYDRA

MES HYDRA je typický představitel výrobních informačních systémů (Manufacturing Execution Systems, MES). Splňuje většinu požadavků, které jsou na aplikace tohoto typu kladeny, jako například sběr výrobních dat, sledování materiálového toku, dispečerské řízení výroby a její krátkodobé plánování, řízení kvality, řízení údržby, správa procesů, apod. Nasazením systému MES HYDRA se výrazně zvýší „viditelnost“ výrobních a logistických procesů i jejich kvalita a efektivnost.

Výroba tak může být řízena a vyhodnocována na základě přesných a spolehlivých dat získávaných v řadě případů přímo z technologického nebo logistického procesu, tedy bez negativního vlivu člověka. Systém MES HYDRA nabízí široké spektrum funkcí a takové možnosti konfigurace, které ho dovolují využít ve většině průmyslových odvětví. Standardní funkce prověřené stovkami instalací na celém světě lze snadno doplňovat částmi ušitými na míru pro konkrétní provozní podmínky bez ztráty odvětvové nezávislosti produktu. K vysoké užitné hodnotě systému MES HYDRA přispívají vlastnosti jako například modularita, komplexnost či oborová nezávislost.

  • Modulární, standardizované a odvětvově nezávislé řešení
  • On-line pořizování a zpracování dat o činnosti strojů, průběhu výroby a její kvalitě
  • Rozsáhlé možnosti vyhodnocování a zobrazování získaných dat
  • Lepší kvalita a dostupnost informací o stavu a výkonnosti strojů
  • Efektivnější materiálová a výrobní logistika
  • Lepší plánování kontrol kvality a jednodušší sběr dat o jejich výsledcích
  • Jednodušší získávání informací o pracovním výkonu zaměstnanců

Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 724 429 761, na emailu podnikovesystemy@i.cz, nebo využijte kontaktní formulář získejte další informace k výrobnímu systému MES HYDRA.