Logistický audit

Logistický audit je obvykle zaměřen na oblasti průběhu materiálového toku, prostorové dispozice a technologického vybavení, způsob organizace a řízení a možnosti zajištění potřebné podpory ze strany informačního systému. Jeho obsah a rozsah lze však přizpůsobovat potřebám zákazníka a požadovaným cílům.

Objektivní a nezávislý přístup ke zpracování auditu je podporován i zaměřením společnosti ICZ na oblast informačních technologií a systémové integrace, tedy mimo primární trh dodavatelů skladovacích a manipulačních technologií či prací a služeb v oblasti investiční výstavby.

Logistický audit obsahuje následující základní části (některé z nich lze zpracovat samostatně):

  • Získání výchozích podkladů o aktuálních a předpokládaných parametrech logistického systému, jejich konsolidace a upřesnění
  • Analýza stávajících hmotných a informačních toků a popis příslušných logistických procesů, včetně jejich zhodnocení
  • Variantní návrh prostorové dispozice a vybavení logistického systému skladovou, manipulační a identifikační technikou
  • Návrh vhodné organizace a řízení logistického systému
  • Specifikace požadavků na informační systém a návrh možností jejich zajištění
  • Rámcový odhad investičních a provozních nákladů
  • Zhodnocení navržených variant ve smyslu požadovaných klíčových výkonových parametrů


Pro více informací a domluvení osobní schůzky nás kontaktujete na telefonním čísle +420 222 271 111, na emailu podnikovesystemy@i.cz, nebo využijte kontaktní formulář.