Výrobní informační systém - ICZ PROMIS

ICZ PROMIS je softwarový produkt společnosti ICZ určený ke sběru a následnému zpracování dat získaných z výrobních a logistických procesů. Díky své architektuře, nezávislosti na databázovém prostředí a využití standardních nástrojů pro tvorbu datových rozhraní umožňuje operativně získávat, vyhodnocovat a dále předávat všechny potřebné informace o aktuálním stavu a průběhu výroby. Systém je koncipován jako modulární a škálovatelné řešení umožňující přizpůsobit jeho funkčnost charakteru výrobního procesu, úrovni jeho automatizace i specifickým požadavkům na jeho sledování a vyhodnocování.

Standardní rozhraní umožňují vytvořit obousměrná datová propojení jak s řídicími systémy technologických procesů (PLC), tak se spolupracujícími podnikovými aplikacemi. Otevřenost systému a využití objektových metod při jeho návrhu a implementaci umožňují vzájemně kombinovat základní a nadstavbové funkce systému a dosáhnout tak jeho požadovaných vlastností vyplývajících z podrobné analýzy aplikačního prostředí provedené v rámci projektové přípravy řešení (implementační projekt). Získaná data mohou být zpracována v rámci systému nebo předána k dalšímu využití příslušným podnikovým aplikacím. Díky systému ICZ PROMIS dojde k následujícímu:

  • Získání aktuálních a věrohodných dat o stavu a průběhu výrobních a materiálových toků
  • Minimalizace chyb vzniklých při pořizování dat dosažená využitím automatické identifikace
  • Dosažení plné kontroly nad tokem materiálových vstupů, rozpracované výroby i finálních výrobků
  • Zajištění podkladů pro zpětnou i dopřednou dosledovatelnost výroby
  • Podpora moderních logistických koncepcí materiálové obsluhy výroby
  • Standardní datová rozhraní pro integraci se spolupracujícími podnikovými aplikacemi
  • Možnost vzájemné výměny dat s řídicími systémy technologických procesů prostřednictvím rozhraní OPC
  • Samozřejmostí je integrace systému do současného prostředí

Pro více informací si prohlédněte produktový list nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 222 271 111, na emailu podnikovesystemy@i.cz, nebo využijte kontaktní formulář.