Centrální distribuční sklad

HAMÉ a.s.

Společnost HAMÉ, patřící od roku 2008 do koncernu islandské společnosti Nordic Partners, je předním českým výrobcem trvanlivých a chlazených potravin. Úspěšný rozvoj a expanze na zahraniční trhy přivedly společnost k rozhodnutí modernizovat své logistické zázemí a vybudováním Centrálního distribučního skladu (CDS) změnit celou koncepci distribuční logistiky. Realizované řešení umožnilo zajistit distribuci z jednoho místa a významně přispělo ke zvýšení kvality dodávek, snížení ztrát, poklesu škod vzniklých při skladování a manipulaci a růstu produktivity práce.

Základní údaje projektu:

Investor: HAMÉ a.s.
Lokalita: Staré Město, ČR
Termín: 2006, podpora dosud

„Informační systém WMS OSIRIS nám pomohl zásadním způsobem změnit dosavadní stav charakteristický neefektivním blokovým skladováním v několika výrobních závodech i externích skladech, komplikovaným tokem zboží a dokladů, škodami při manipulaci, záměnami zboží i značnou chybovostí při práci ve skladech i následném pořizování a zpracovávání dat.“