Seminář "Intralogistika v období čtvrté průmyslové revoluce"

Datum: 05.12.2015
Dne 26. listopadu 2015 proběhl v sídle společnosti ICZ a.s. odborný seminář „Intralogistika v období čtvrté průmyslové revoluce“ zaměřený na inovace v logistických a výrobních procesech.

Seminář pořádaný pod záštitou České logistické asociace (ČLA) a za mediálního partnerství logistického portálu eulog.cz zahájil Ing. Miroslav Rumler, viceprezident ČLA. Ve svém úvodním slově zmínil mimo jiné stále se zrychlující tempo vývoje a zavádění nových technologií do logistických a výrobních provozů a s tím spojenou potřebu stále kvalifikovanější a odbornější pracovní síly. Upozornil také na to, že s ohledem na naše silné ekonomické vazby na zahraničí musíme tuto problematiku sledovat a řešit v širším celoevropském kontextu.

Po úvodním seznámení účastníků s podstatou čtvrté průmyslové revoluce se téma semináře zaměřilo na řešení ICT infrastruktury potřebné pro zajištění plynulého a bezpečného toku dat v rámci celého podniku bez ohledu na to, jakými technickými prostředky jsou produkována a konzumována. Diskutovalo se rovněž o přínosech a úskalích přímé komunikace člověk - stroj (výrobek - stroj), která umožňuje organizaci a řízení výrobních a logistických procesů decentralizovat a zefektivnit.

Další část semináře byla věnována aktuálním trendům v oblasti intralogistiky, možnostem využití současného i budoucího potenciálu Industry 4.0 jak při automatizaci logistických technologií, tak při řízení logistických procesů, a příkladům zajímavých řešení realizovaných společností ICZ.

Na závěr semináře byli jeho účastníci stručně seznámeni s možnostmi spolupráce se společností ICZ při přípravě a realizaci inovativních logistických řešení a variantami jejich financování.

Společnost ICZ plánuje, že se bude problematice čtvrté průmyslové revoluce soustavně věnovat a v roce 2016 uspořádá další obdobné semináře s cílem co nejvíce přispět k využití potenciálu, který koncept Industry 4.0 přináší.