ICZ součástí Dne české logistiky 2017

Datum: 6.4.2017
Dne 5. května dorazilo na třetí ročník logistického veletrhu Den české logistiky do logistického parku nedaleko Kozomína přesně 284 účastníků. Mezi odbornými tématy, jako například "Jak má vypadat

Dne 5. května dorazilo na třetí ročník logistického veletrhu Den české logistiky do logistického parku nedaleko Kozomína přesně 284 účastníků. Mezi odbornými tématy, jako například "Jak má vypadat všeobecné vzdělání v logistické éře" či "Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky", se objevila i naše společnost coby moderátor panelové diskuze na téma "Optimální meze udržitelnosti v logistice". Role moderátora se zhostil pan doktor Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu, který panelistům aktivně pokládal otázky.

Více informací o přednáškách, prezentace a fotografie z akce naleznete na stránkách České logistické asociace.