Zákaznický den je mrtev, ať žije LOG4people!

Datum: 18.4.2017
Logistické setkání se stávajícími a potencionálními zákazníky získalo nový kabát

Pokud se název nebo značka stane synonymem pro to nejlepší v daném oboru, s ní spojené produkty získávají nezanedbatelnou konkurenční výhodu. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že logistický zákaznický den, na kterém dochází k prezentaci implementací a novinek produktového portfolia ICZ Logistiky před současnými a potencionálními zákazníky, získá nový název-značku – LOG4people.

Na letošní, pomyslně první ročník, který proběhl 6. dubna v konferenčních prostorách hotelu Maximus Resort na břehu brněnské přehrady, dorazilo celkem 68 účastníků. Ve čtyřech blocích si 43 zákazníků z celkem 21 společností poslechlo například novinky z oblasti technologií používaných v intralogistice, možnosti digitální archivace technické dokumentace či možnosti využití vysokorychlostních kamer při snímání čárových kódů.

Hlavním technologickým partnerem, se kterým jsme si připravili živou ukázku technologie, o které přemýšlíme jako o další možnosti určování polohy ve skladových areálech, byla společnost Sewio Networks. Za využití technologie RTLS, tedy systému pro lokalizaci v reálném čase, který jsme napojili na systém ICZ OSIRIS, jsme účastníkům předváděli potvrzování příkazů na vysokozdvižném vozíku (v konferenčním prostoru tuto roli suploval vozík na kufry), které se tak stává alternativou k technologii RFID či čárovým kódům. Výhodami této technologie je například odpadnutí nutnosti obsluhy po každém přemístění oznamovat systému svoji polohu potvrzením tlačítka „Naloženo“ či „Vyloženo“, využívání nejoptimálnějších tras ve větších areálech či omezení rychlosti vozíku v problematických místech, například před křížením dvou tras.

V neposlední řadě jsme ve spolupráci se stávajícími zákazníky prezentovali jednotlivé implementace systému ICZ OISRIS, které proběhly v roce 2016. V diskuzích zúčastnění ocenili, že jsme projekty prezentovali komplexně a to včetně problémů a jejich řešení.

Do následujícího ročníku si neseme vyzkoušený formát vylepšený zpětnou vazbou jak od zúčastněných, tak od nás samotných. A do budoucna? Být synonymem pro logistickou konferenci, která určuje směr intralogistiky u nás.