Intralogistika v období čtvrté průmyslové revoluce

Datum: 22.2.2016
Vývoj interních logistických procesů, které v podnicích postupně přestávají být vnímány primárně jako náklady, ale jako součást hodnotového řetězce, se v druhé polovině této dekády ještě urychlí. Snaha o pružnější, efektivnější a ekonomičtější výrobu se od odstraňování činností nepřinášejících žádnou či nedostatečnou hodnotu přesouvá k zavádění nové úrovně organizace a řízení.

Hlavním trendem současnosti (a budoucnosti) je zavádění principů vycházejících z konceptu Průmysl 4.0, který označuje technologickou evoluci vycházející z tlaku na flexibilitu a cenu, ve které je výroba a intralogistika řízena do určité míry sama. U opakujících se logistických procesů tak dojde k výraznému zautomatizování. A to jak na straně samotného zajišťování materiálových potřeb podniku vzhledem k plánované i neplánované výrobě tak při výrobě a postupu výrobku skrze podnik.

Kvalitně a správně distribuovaná data

Na začátku automatizace logistických procesů je ovšem potřeba zajistit pro všechny prvky systému přístup ke kvalitním a spolehlivým datům. Bez jednoznačného určení činností, jejich návazností a podmínek za jakých mohou být vykonávány, se celková rozlišovací úroveň potřebná pro efektivní řízení rapidně snižuje. Rovněž je velice důležité věnovat pozornost zmíněné dostupnosti dat. Je potřeba určit, k jakým informacím mohou mít jednotlivé stroje či lidé přímý přístup z důvodu výkonu své pracovní činnosti. Není totiž žádoucí, aby měl například dispečer lakovny z bezpečnostních důvodů přístup k údajům konfigurace řídících jednotek.

Dále je potřeba tato kvalitní data správně použít. O to se musí postarat systémy odpovědné za oblast, kterou spravují a řídí. Továrnu zítřka by měl zastřešovat jednotný podnikový informační systém, který řídí základní procesy společnosti, jako například finance, obchod, sklady z pohledu dostupnosti a výrobu z pohledu plánování. Dále na scénu vstupují konkrétní systémy zodpovědné za provádění výrobních či intralogistických činností – výrobní informační systém, jako například ICZ ADC PROMIS, a systém pro řízený sklad. První zmíněný v podmínkách čtvrté průmyslové revoluce řídí především optimální vytížení výroby, dodržování výrobních postupů a rodokmen výrobků – v prostředí chytrých továren klíčovou věc.

Dnes je výrobek tvořen na základě procesů a informací, které dostávají stroje od lidí. S touto formou výměny informací má být v budoucnu konec. Každý jednotlivý výrobek si totiž údaje o tom, z čeho a jak má být vyroben, ponese přímo na sobě ve formě čipu, který bude komunikovat s okolím. Sám stroji sdělí, o jaký výrobek se jedná a jaké procesy má již za sebou. Současně s tím stroj zjistí, co bude na daném výrobku muset vykonat a výrobní postup k této operaci si automaticky vyhledá v systému. Tímto způsobem bude možno dále zvyšovat produkci při současném zvyšování úrovně individualizace.

ICZ

Efektivní řízení skladů

Centrálním, avšak podnikovému informačnímu systému stále podřízeným systémem pro pohyb materiálu, polotovarů a hotových výrobků, je systém pro řízený sklad, reprezentovaný například řešením ICZ WMS OSIRIS. Bez tohoto systému nebude v budoucnu možné zvládnout jeden z nejdůležitějších intralogistických procesů, a to sice proces organizace a řízení toku materiálu směrem do podniku a výroby, a proces odvádění a přípravy výrobků směrem k zákazníkům. Na základě informací o plánu výroby poskytovaných podnikovým informačním systémem bude moci řízený sklad zkracovat délku tras toku materiálu vhodným vyhodnocováním a správným uskladněním. Přijímaný materiál či polotovary s pozdějším datem předání do výroby jednoduše automatický sklad zaskladní dál od vstupu do výroby a s blížícím se termínem artikl posouvá blíž a blíž k místu, kde ho předá pracovníkovi, nebo stroji z výroby.

Celkově tak hovoříme o množině systémů, které mezi sebou dokáží komunikovat a sdílet data v reálném čase a díky tomu usměrňovat výrobní a logistický tok podnikem. Aby však bylo možné všechno výše uvedené uskutečnit, je zapotřebí kvalitní a bezpečná infrastruktura a rozhraní mezi jednotlivými prvky systému. Dále je potřeba zajistit propojení systémů jako takových s okolím, zejména pak s výrobními zařízeními, automatizovanými skladovými systémy, senzory sledující stav a průběh výroby či mobilními terminály.

Snadný přechod na nový koncept

Kdo má zájem zvýšit svou konkurenceschopnost pomocí zavádění principů Průmyslu 4.0 do svého výrobního nebo logistického podniku, nemusí se obávat finanční náročnosti. Díky pokročilým řešením a zkušenostem kvalifikovaného implementátora lze i „hloupé“ stroje bezpečně připojit do chytré sítě, ve které spolu mohou navzájem komunikovat.

V principech čtvrté průmyslové revoluce a možnostech automatizace se lze přitom zorientovat velmi snadno a rychle, a to prostřednictvím seminářů pořádaných zdarma předním českým integrátorem softwarových řešení, společností ICZ.